Przedłużki wideł w wersji zamkniętej służą do transportu ładunków, które mogą być transportowane
przy użyciu wideł. W przypadku przedłużek wideł w wersji zamkniętej środek ciężkości ładunku nie
musi być umieszczony w części przedłużek wideł, która wsparta jest widłami

W przypadku przedłużek wideł w wersji otwartej środek ciężkości ładunku musi być
umieszczony w części przedłużek wideł, która wsparta jest widłami.

 • Warunki użytkowania
  Należy stosować przedłużki wideł zgodnie z krajowmi normami dotyczącymi bezpieczeństwa
  użytkowania przedłużek wideł.
 • Przedłużki wideł należy stosować w temperaturach od -20°C do +50° C.
  Przedłużi wideł powinny być utrzymywane w czystości.
 • Użytkownik przedłużek wideł powinien posiadać krajowe uprawnienia do użytkowania przedłużek
  wideł.
 • Użytkownik przedłużek wideł powinien zostać przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania
  przedłużek wideł.
 • Użytkownik przedłużek wideł powinien mieć ukończone 18 lat.

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI (pdf) !>>>