prosimy kontaktować się z nami poprzez  pocztę

elektroniczną lub wybrać numer tel.kom.

+48 792 29 01 06

STAPLERIMPORT:

44-194 Knurów Śląsk Polska

ul. Kazimierza Wielkiego 10 / d 9

NIP / 969 02 82 652 ,

REGON / 24 294 35 60

stapler.import@onet.pl